Parels

De parel heeft in vele culturen symbolische waarde.
Vanwege haar ronde vorm en haar ondoorgrondelijke glans geldt zij als symbool van de eeuwigheid.

In Azië symboliseert de parel de schoonheid van de geest: de wijsheid.
In China en India wordt zij vanwege haar hardheid en onslijtbaarheid ook gezien als symbool van de onsterfelijkheid.
De vlammende parel is er bovendien symbool van de zon of van de allerhoogste waarde in dit leven.
Bij de Grieken vanwege haar schoonheid: symbool van de liefde.
Wijd verbreid is de idee dat parels tranen symboliseren.
Juist de omstandigheid dat de parel in de verborgen duisternis van de oester schuilt, maakt haar tot symbool van het ongeboren kind en van het licht dat in de duisternis schijnt.
Bij de Christenen wordt zij dan ook vooral gezien als symbool van Christus, de Zoon van God, die mens wordt in de schoot van Maria. Zo wordt zij symbool van de verlossing; ook van de doop waardoor de gelovigen (de weg naar) de verlossing wordt aangeboden.

(bron: http://www.heiligen.net/wb/symboolparel.php)